เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2209677
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
503
1341
2802
2197889
503
50839
2209677
Your IP: 50.17.7.84
Server Time: 2014-10-01 06:54:44

5.1 สรุปผลการประเมินสถานศึกษารูปแบบ THREE IN ONE ประจำปีงบประมาณ 2554

5.1  สรุปผลการประเมินสถานศึกษารูปแบบ  THREE  IN  ONE  ประจำปีงบประมาณ  2554

ตารางที่  65    ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2554

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

มาตรฐานระดับปฐมวัยที่

คะแนนเฉลี่ย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

มาตรฐานระดับพื้นฐานที่

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

คะแนนเฉลี่ย

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

                                                                 

 

ตารางที่  66    ผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2554

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านคุณภาพนักเรียน(ตัวชี้วัดที่)

ด้านกระบวนการ(ตัวชี้วัดที่)

ด้านปัจจัย

(ตัวชี้วัดที่)

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ตัดสิน

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ผ่านเกณฑ์

Download เอกสารประกอบการเรียน