ยินดีต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบผลการสอบ สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และพบคุณครูผู้สอน นักเรียนระดับชั้นป.1 - ม.5 (ภาคภาษาไทยและEnglish Program) สามารถตรวจสอบผลการสอบในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้แล้ว

รหัสประจำตัว Password
  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 07543   password คือ 1234  

   ระเบียบ/ข้อบังคับ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา

   ตรวจสอบผลการเรียน (นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์)

   ตารางเรียน - ตารางสอบ

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

   ติดต่อหน่วยงาน

   เว็บบอร์ดงานทะเบียน

 

 

- ขณะนี้ได้มีการแก้ไขและสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามปกติแล้ว     นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
     1. กรอกUsername : รหัสประจำตัวนักเรีย
     2. กรอกPassword : 1234
- ยินดีต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบผลการสอบ สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

- ( อัพเดรตข้อมูลล่าสุด วันที่ 6 มีนาคม 2557 21.27 น. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    หลักสูตรการศึกษา

    ปฏิทินการศึกษา

    งานรับสมัครนักเรียนใหม่

    จุลสารเซนต์ฟรังซีสฯ

    คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ St. Francis Xavier School
39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็จ จ.นนทบุรี 11120 Chaengwatana Road Nontaburi 11120
Tel. 0-2980-8528-32 Fax. 0-2980-8535 contact us : stfx1@windowslive.com

พัฒนาระบบโดย :: คุณครูสุธี ภาระหันต์