ยินดีต้อนรับสูู่ระบบตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรายวิชาที่พบคุณครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 / 2558

 

 

รหัสนักเรียน Password
  ป้อนรหัสนักเรียน 5 หลัก เช่น 07543   ป้อนรหัสผ่าน 1234
เช่น 1234
 

 

ยินดีต้อนรับสูู่ระบบตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรายวิชาที่พบคุณครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 / 2558

- ประกาศผลสอบแล้ววันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ St. Francis Xavier School
39/4 ถ.ป๊อบปุล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Chaengwatana Road Nontaburi 11120
Tel. 0-2980-8528-32 Fax. 0-2980-8535 contact us : stfx1@windowslive.com