ระเบียบการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

 

 

ประกาศในวันที่ 19/8/2564

 

 

 

 

 ประกาศ ภาคภาษาไทย 14/5/2564

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

แบบฟอร์มการรับหนังสือ ป.1  

แบบฟอร์มการรับหนังสือ ป.2 - ม.1  

แบบฟอร์มการรับหนังสือ ม.2 - ม.6  

 

 

 ประกาศ ภาคภาษาอังกฤษ 14/5/2564

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคภาษาอังกฤษ
รายการหนังสือเรียนภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 G.1 - G.12

 

 

ประกาศ ปฐมวัย 14/5/2564

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ปฐมวัย

 

***ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งชุดนักเรียนได้ตามรายการนี้ค่ะ***

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียนอนุบาล 1 และนักเรียน อนุบาลเข้าใหม่ระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 

.

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564
(ป.1,ม.1,ม.4และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น) 

.

แบบกรอกประวัติสุขภาพนักเรียนอนุบาล1และนักเรียนอนุบาลที่เข้า ระหว่างชั้น ประจำปี 2564 

.

 

แบบคำร้องขอทำ "บัตรรับนักเรียน" 

การแสดงชุด "god always love you"

 

 

 

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

                 ชั้น ม.6/1      ชั้น ม.6/2      ชั้น ม.6/3       English Program