ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564

.. ...

รายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัย แบบแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563 (23/6/2563)

..

..

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

. .

..

 

ตารางกิจกรรมและประกาศจากโรงเรียน 

 

ภาคภาษาไทย


ภาคภาษาอังกฤษ

คู่มือการปฏิบัติของนักเรียนในโรงเรียน (25/6/2563)

..

หนังสือประกาศข่าวสาร

ฉบับที่ 1 

ฉบับที่ 2 

ฉบับที่ 3 

ใบคำร้องทำบัตรรับ-ส่งนักเรียน   สำหรับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ 
ใบคำร้องทำบัตรกลับบ้านเอง     สำหรับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ 
รายการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 
  สำหรับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ  


แผนกปฐมวัย

 

ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม STFX