ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

 

ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 

  มาตรการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนเซนตร์ฟรังซีสเซเวียร์  ..
การป้องกันโรงติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสภานศึกษา 2566  .

  

รายละเอียดรถตู้ ปีการศึกษา 2566  

ระเบียบการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

 

รายละเอียดการจำหน่ายหนังสือพิ่มเติมจากภาคภาษาอังกฤษ STFX English Program 

 

 

 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 

 

.

 

 

 

 

 ความภาคภูมิใจ....ดาวเด่นเซนต์ฟรังฯ

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ของแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ 100 คะเเนนเต็ม ในการทดสอบของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) O-Net ปีการศึกษา 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

งานประกันคุณภาพ  

ระเบียบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2566

 

 

 

ระเบียบการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

 

 ***ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งชุดนักเรียนได้ตามรายการนี้ค่ะ***

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียนอนุบาล 1 และนักเรียน อนุบาลเข้าใหม่ระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 

.

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565
(ป.1,ม.1,ม.4และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น) 

.