พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน น้อมรำลึกถีงพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Tagged Under