วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นำโดย นายวิทวัฒน์ นัติพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข และ คณะ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่  ได้ทำการเข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ

 

ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  ทำการตรวจสอบ ติดตาม เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A / B ในเด็กและได้แนะนำมาตรการเพิ่มเติมให้ทางโรงเรียน คือ ปิดแอร์ในช่วงพักเช้า พักกลางวัน และช่วงบ่าย แล้วเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

 

โดยทางโรงเรียนมีมาตรการในการป้องกัน และ คัดกรอง ดังต่อไปนี้

 

  1. ทุกเช้ามีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล หาก นักเรียนมีอุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป ทางครูประจำชั้นจะทำการติดต่อผู้ปกครอง เพื่อรับนักเรียนกลับบ้าน และสังเกตอาการของนักเรียนต่อไป

  2. ในช่วงเวลา 7.45 -8.30 น. ครูประจำชั้นจะทำการติดต่อผู้ปกครองที่นักเรียนยังไม่มาโรงเรียน เพื่อทำการตรวจเช็ค และทำสถิติ นักเรียน ขาด สาย ลา ด้วยสาเหตุใดในแต่ละวัน

  3. ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของทุกวัน ครูประจำชั้นจะทำความสะอาดโดยการเช็ค Dettol  ในห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

  4. ในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ทางโรงเรียนจะทำการ  big cleaning ด้วยการเช็ค Dettol  ทุกสัปดาห์

  5. ปิดแอร์ในช่วงพักเช้า พักกลางวัน และช่วงบ่าย แล้วเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท(ได้รับคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

     

 

 

 

 

Tagged Under