พิธีกล่าวทบทวนคำปฏิญาณและเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Tagged Under